กิจกรรมทำบุญครบรอบวันก่อตั้งโรงเรียน
5 กรกฎาคม 2562

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ได้จัดให้มีการทำบุญเนื่องใน โอกาสครบรอบวันก่อตั้งโรงเรียนซึ่งตรงกับวันที่ 13 มิถุนายน สำหรับปีนี้โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ครบรอบ 49 ปี โดยจัดให้มีการทำบุญถวายภัตตาหารและจตุปัจจัยแก่พระสงฆ์ ซึ่งในการนี้ได้มีท่านคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ทีมผู้บริหารจากคณะศึกษาศาสตร์ ผู้บริหารจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นในระดับต่าง ๆ คณาจารย์ที่เกษียณอายุราชการ และสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าร่วมกิจกรรมอย่างอบอุ่น