ขอเชิญเข้าร่วมทำบุญตักบาตรวันคล้ายวันสถาปนา ครบ 54 ปี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น
11 มิถุนายน 2567

ขอเชิญเข้าร่วมทำบุญตักบาตรวันคล้ายวันสถาปนา ครบ 54 ปี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น

เนื่องในวันที่ 13 มิถุนายน เป็นวันคล้ายวันสถาปนา ครบ 54 ปี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอเรียนเชิญคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร ผู้เกษียณอายุราชการ ศิษย์เก่า ผู้ปกครอง และนักเรียน ร่วมทำบุญตักบาตร ณ โรงอาหาร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2567 เวลา 07.00 น. เป็นต้นไป