กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน ปีการศึกษา 2567
11 มิถุนายน 2567

กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน ปีการศึกษา 2567

วันที่ 5-7 มิถุนายน 2567 อาจารย์​ขนิษฐา  ศิริพรรณ  ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนานักเรียนและองค์กรสัมพันธ์​ ได้ปฐมนิเทศนักเรียนยูนิท A-F เพื่อเป็นการแจ้งกฎระเบียบ แนวปฏิบัติ​ รวมถึงคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับข้อปฏิบัติต่าง ๆ ของโรงเรียน