ผลการสอบแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติรอบสอง ประจำปี 2567
11 มิถุนายน 2567

ผลการสอบแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติรอบสอง ประจำปี 2567

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลการสอบแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ รอบสอง ระดับประเทศ วิชาวิทยาศาสตร์ ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2567 โดยมีนักเรียนที่ได้รับรางวัลทั้งสิ้น 5 คน แบ่งเป็นเหรียญเงิน จำนวน 1 คน เหรียญทองแดง จำนวน 3 คน และรางวัลชมเชยจำนวน 1 คน สามารถอ่านรายชื่อนักเรียนที่ได้รับรางวัลได้จากแบนเนอร์ที่แนบมาค่ะ