มหาวิทยาลัยขอนแก่นส่งนักกีฬาบุคลากรเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 40 อ่างแก้วเกมส์ 2024 จัดขึ้นที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม–9 มิถุนายน พ.ศ. 2567
12 มิถุนายน 2567

มหาวิทยาลัยขอนแก่นส่งนักกีฬาบุคลากรเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 40 อ่างแก้วเกมส์ 2024 จัดขึ้นที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม–9 มิถุนายน พ.ศ. 2567

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา​​ ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ชิงชัย ทาดาหา ในโอกาสที่ได้รับรางวัลเหรียญทอง​การแข่งขันกีฬากรีฑา ในรายการวิ่ง 100 เมตรชาย รุ่นอายุ 50-54 ปี
และรางวัลเหรียญเงิน ในรายการวิ่ง 4*race (รอบอ่างแก้ว 1.7 กิโลเมตร) รุ่นอายุ 50-54 ปี และขอแสดงความยินดีกับอาจารย์กฤตภาส พงษ์พันธ์ ที่ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันกีฬากรีฑา ในรายการวิ่งผลัด 4*100 เมตรชาย รุ่นอายุไม่เกิน 29 ปี
และรางวัลเหรียญทองแดง ในรายการวิ่ง 200 เมตรชาย รุ่นอายุไม่เกิน 29 ปี

สำหรับ​กีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยแห่ง​ประเทศไทย​ผลการแข่งขันในปี 2567 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครองอันดับ 4 ด้วย 31 เหรียญทอง 32 เหรียญเงิน 34 และเหรียญทองแดง รวม 97 เหรียญ