ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมรับขวัญวันเปิดเทอม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2567
13 มิถุนายน 2567

#ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมรับขวัญวันเปิดเทอม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2567 

วันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2567 
เวลา 08:30 น.-10:00 น. 
ณ อาคารอเนกประสงค์