วันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 54 ปี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น
15 มิถุนายน 2567

วันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 54 ปี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น

วันที่ 14 มิถุนายน 2567 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันที่ 13 มิถุนายนเป็นวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 54 ปี

นำโดยรองศาสตราจารย์ ดร.อิศรา ก้านจักร คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศราวุธ จักรเป็ง รองคณบดีฝ่ายโรงเรียนสาธิตและพัฒนานวัตกรรมการศึกษา และรักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร ผู้เกษียณอายุราชการ ผู้ปกครองและนักเรียน ร่วมกันในพิธีทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหารเช้าและเครื่องไทยธรรม พระภิกษุสงฆ์ทรงสมณศักดิ์จำนวน 9 รูป ณ โรงอาหาร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)