มอบเครื่อง​ Smart Infrared Sensor Prompter
15 มิถุนายน 2567

มอบเครื่อง​ Smart Infrared Sensor Prompter

เมื่อวันศุกร์ที่ 7​ มิถุนายน​ พ.ศ. 2567 คุณสุธีพงษ์ ยลปราโมทย์สกุล (พ่อแต็ก)​ อุปนายก​ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)​ ได้มอบเครื่อง​ Smart Infrared Sensor Prompter ให้กับโรงเรียน​ จำนวน​ 5 เครื่อง​ เพื่อใช้ในงานจราจรโรงเรียน​ โดยมีอาจารย์ปิลันธนา ศุภดล รักษาการแทนรองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) พร้อมคณะผู้บริหารเป็นผู้รับมอบ ในการนี้โรงเรียนขอขอบพระคุณคุณท่านอุปนายกฯ และจะนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป