อาจารย์สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นเข้าร่วมพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยากรณ์ ประจำปี ๒๕๖๗
21 มิถุนายน 2567

#อาจารย์สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นเข้าร่วมพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยากรณ์ ประจำปี ๒๕๖๗

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอแสดงความยินดีกับ

-ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศราวุธ จักรเป็ง รองคณบดีฝ่ายโรงเรียนสาธิตและพัฒนานวัตกรรมการศึกษาและรักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น​ 
-ผู้ช่วยศาสตราจารย์โสภา ชุณหรัชพันธ์ 
-ผู้ช่วยศาสตราจารย์เลี้ยง ชาตาธิคุณ 
และผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชิต เผือกนอก 

เนื่องในโอกาสเข้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.) ในพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยากรณ์ ประจำปี ๒๕๖๗ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ณ วันพฤหัสบดีที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๗