กิจกรรมรับขวัญวันเปิดเทอม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา2567
24 มิถุนายน 2567

กิจกรรมรับขวัญวันเปิดเทอม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา2567

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) จัดกิจกรรมรับขวัญวันเปิดเทอม ภาคเรียนที่ 1 ขึ้น ในวันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2567  กิจกรรมวันนี้เป็นการต้อนรับนักเรียนยูนิทเอและนักเรียนใหม่ ในปีการศึกษา 2567 นักเรียนทุกคนได้ร่วมสืบสานวัฒนธรรมโบราณของชาวอีสาน  ได้เรียนรู้พิธีบายศรีสู่ขวัญ จากปราชญ์ท้องถิ่นคือพ่อพราหมณ์สุนัย พวกพระลับ บรรยากาศอบอวลไปด้วยความรัก ความอบอุ่น ระหว่างรุ่นพี่กับรุ่นน้อง พี่ผูกข้อมือให้น้อง อาจารย์ผูกข้อมือให้นักเรียน กิจกรรมนี้ยังมีการแสดงความสามารถของนักเรียนด้วยการขับร้องเพลงโดยเด็กหญิงโสภิสรา จารุวร  (มิลิน) ยูนิท D1/1 เพลง Part of Your World จากเรื่อง Little Mermaid เด็กหญิงณิชารัศม์  อมรนิรันดร์พร (น้องบัวลอย) ยูนิท C2/2 เพลง Speechless จากเรื่อง Aladdin และการบรรเลงอังกะลุง ลายโปงลาง ประกอบการแสดงชุด “ฟ้อนโฮมฮัก”