พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2567
24 มิถุนายน 2567

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2567

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) จัดพิธีไหว้ครู  ประจำปีการศึกษา 2567 วันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน 2567 เวลา 08:45 น. ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)