ชื่นชมยินดีกับนักเรียนที่สร้างชื่อเสียงด้านวิชาการ
24 มิถุนายน 2567

#ชื่นชมยินดีกับนักเรียนที่สร้างชื่อเสียงด้านวิชาการ  
เมื่อวันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2567 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ชื่นชมยินดีกับนักเรียนที่สร้างชื่อเสียงด้านวิชาการ  รายการแข่งขัน ดังนี้
1. การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566
2. การประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2566
3. การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566 (รอบแรก) ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
4. การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566 (รอบสอง) ระดับประเทศ
โดยมีอาจารย์ปิลันธนา ศุภดล รักษาการแทนรองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) และคณะผู้บริหาร เป็นผู้มอบเกียรติบัตรพร้อมกล่าวชื่นชมนักเรียนที่ได้รับรางวัลดังกล่าว 

สามารถอ่านรายชื่อผู้รับรางวัลได้ในแบนเนอร์ที่แนบมาค่ะ