กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ
1 สิงหาคม 2562

วันพุธที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ.2562โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ได้จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ณ อาคารเอนกประสงค์ ซึ่งในงานได้มีการจัดซุ้มกิจกรรมมากมาย เช่น ซุ้มการละเล่นไทย ซุ้มขนมไทยไร้เทียมทาน และซุ้มเกมต่าง ๆ สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากนักเรียน และผู้ปกครองโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) และ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายนานาชาติ