กิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่ (ยูนิทซี)
14 สิงหาคม 2562

วันพฤหัสบดีที่ 8 ส.ค. 2562 เวลา 09.00 – 11.20 น. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ไปศึกษานอกสถานที่ ณ โฮงมูนมังเมืองขอนแก่น ซึ่งนักเรียนได้รับความรู้และได้รับประสบการณ์ที่น่าประทับใจมาก ทางโรงเรียนขอขอบคุณทีมวิทยากรและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมา ณ โอกาสนี้