มอบหมวกจิตอาสา Playground
14 สิงหาคม 2562

วันพฤหัสบดีที่ 8 ส.ค. 2562 ผศ.ดร.ศราวุธ จักรเป็ง รักษาการแทนรองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ได้มอบหมวกจิตอาสา Playground ให้กับนักเรียนจิตอาสาที่ปฏิบัติหน้าที่ดูแลความปลอดภัยของเพื่อนนักเรียน และดูแลความสะอาดบริเวณสนามเด็กเล่น