กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปีพุทธศักราช 2562
14 สิงหาคม 2562

          วันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2562 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยท่าน รศ.ดร.สุมาลี ชัยเจริญ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ให้เกียรติเป็นประธานในการจุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย และเข้าร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร

          ผศ. ภัสสรา อินทรกำแหง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาวิชาชีพครู ให้เกียรติเป็นประธาน นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร สมาคมผู้ปกครองและครู และ นักเรียน ถวายเครื่องราชสักการะต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ และกล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562

          สำหรับการจัดกิจกรรมวันแม่ในปีนี้ นักเรียนแต่ละยูนิทได้ร่วมทำกิจกรรมแม่ลูกผูกพัน อาทิ กิจกรรมปลูกต้นมะลิิ กิจกรรมเกมแม่ลูก ซึ่งเป็นการแสดงออกถึงความรัก ความอบอุ่น และความผูกพันระหว่างคุณแม่กับลูก