ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม Open class ประจำปีการศึกษา 2562
14 สิงหาคม 2562

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม Open class ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ในวันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม พ.ศ.2562 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์และข้อเสนอแนะจากเพื่อนร่วมวิชาชีพเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน สำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมได้ 2 ช่องทาง

 ลงทะเบียนผ่านทาง QR Code

 ลงทะเบียนผ่านทาง Website

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfO0k6yIexyfJ8rComPh6ku39pH8cITlSJ62Jum-8VuYuUXSg/viewform?fbclid=IwAR2wFQVRZScQLLuAGWmnCHm09Eq5j7Il4Qw70F1Nb-aezdeXdgckAKM6Ttw