ดาวน์โหลดเกียรติบัตรกิจกรรมเปิดชั้นเรียน ประจำปีการศึกษา 2562
1 กันยายน 2562
มาแล้ว...เกียรติบัตรกิจกรรมเปิดชั้นเรียน ประจำปีการศึกษา 2562
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเปิดชั้นเรียนสามารถดาวน์โหลดเกียรติบัตรและพิมพ์ได้ที่ 
https://www.facebook.com/294157654009709/photos/a.298474390244702/2466903596735093/?type=3&the