พิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียน D.A.R.E. ประเทศไทย
25 กันยายน 2562

วันศุกร์ที่ 20 กันยายน 2562 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรที่จบหลักสูตรตามโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E. ประเทศไทย) ให้กับนักเรียนยูนิทอี จำนวน 139 คน โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศราวุธ จักรเป็ง รักษาการแทนรองผู้อำนวยการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) พร้อมคณะผู้บริหารให้การต้อนรับประธานในพิธี พันตำรวจเอกหญิงชมพูนุท ไสยโสภณ ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ (สบ 4) กลุ่มงานตรวจลายนิ้วมือแฝง ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 4 และพันตำรวจเอกหญิงนวลละออง จรูญชาติ ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ (สบ4) กลุ่มงานตรวจยาเสพติด ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน เป็นผู้กล่าวรายงาน