มอบเกียรติบัตรนักออมรุ่นเยาว์ (ภาคต้น)
2 ตุลาคม 2562

วันที่ 1 ตุลาคม 2562 โรงเรียนธนาคารสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ได้จัดกิจกรรมมอบเกียรติบัตรนักออมรุ่นเยาว์ ภาคต้น ประจำปีการศึกษา 2562 นักออมรุ่นเยาว์ภาคต้น คือ นักเรียนที่ฝากเงินทุกครั้งที่โรงเรียนธนาคารเปิดทำการ และเงินยูนิทนักออมคือ จำนวนสมาชิกที่ฝากเงินร้อยละ 80 ของจำนวนนักเรียนในยูนิท ซึ่งมีนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรนักออมรุ่นเยาว์ภาคต้นเป็นจำนวน 528 คน