การประกวดบรรเลงดนตรีไทย “ศรทอง” ครั้งที่ 3
22 ตุลาคม 2562

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศ ในการประกวดบรรเลงดนตรีไทย“ศรทอง”ครั้งที่ 3 ถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ถ้วยประทานพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ และพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ ซึ่งจะต้องบรรเลงต่อหน้าคณะกรรมการ  ณ อาคารจุฬาภรณ์พิศาลศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2562 
โดยมีรายชื่อนักเรียนที่ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศ ดังนี้
1. เด็กหญิงอมลรดา   ศรีนิล   ซอด้วง
2. เด็กหญิงธนภร  ทิพวัลย์   ซออู้
3. เด็กหญิงอินทุพิมพ์   สมอุ่มจารย์  ขลุ่ยเพียงออ
4. เด็กชายอารยะ  จักรเป็ง   ขลุ่ยเพียงออ
5. เด็กชายภูวเดช ปริตตะอาชีวะ  ขลุ่ยเพียงออ
6. เด็กหญิงประณยา  มโนฮาราน  สืบสีสุข จะเข้