กิจกรรมชื่นชมยินดี โรงเรียนธนาคารสาธิตมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)
18 มีนาคม 2563

รงเรียนธนาคารสาธิตมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ได้จัดกิจกรรมชื่นชมยินดี ซึ่งมีรายการตามรายชื่อดังต่อไปนี้
1. การมอบเกียรติบัตร นักออมภาคปลาย จำนวน 512 คน
2. การมอบเกียรติบัตร นักออมยอดเยี่ยม คือ จำนวนนักเรียนที่ฝากเงินอย่างสม่ำเสมอตลอดปีการศึกษา2562จำนวน 417 คน
3. การมอบเงินยูนิทนักออม 11,400 บาท
4. การจับสลากมอบทุนการศึกษาแก่นักออมยอดเยี่ยมจำนวน 30 ทุน ทุนละ 1,000 บาท