กิจกรรมมอบของที่ระลึกและกล่าวอวยพรนักศึกษา
18 มีนาคม 2563

กิจกรรมมอบของที่ระลึกและกล่าวอวยพรนักศึกษา จัดขึ้นเมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2563 โดย ผศ.ดร.ศราวุธ จักรเป็ง ท่านรองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ได้มอบของที่ระลึกและกล่าวอวยพรนักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา2562