จิตอาสาจราจร ช่วยงานในปีการศึกษา 2562
18 มีนาคม 2563

วันที่ 4 มีนาคม 2563 ผศ.ดร.ศราวุธ จักรเป็ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) มอบเกียรติบัตร และกล่าวชื่นชมนักเรียนยูนิทเอฟซึ่งเป็นจิตอาสาจราจร ช่วยงานในปีการศึกษา 2562 จำนวน 5คนดังนี้
1. ด.ญ.สุชัญญา เมฆประสาน
2. ด.ญ.ธวัลรัตน์ ฉิมทิม
3. ด.ช.ถิรวัฒน์ แผงบุดดา
4.ด.ช.กัลยกฤต การปลูก
5. ด.ช. พลกฤต จัตุชัย