กิจกรรมขอบคุณอาจารย์ชาวต่างชาติ
18 มีนาคม 2563

วันที่ 4 มีนาคม 2563 ผศ.ดร.ศราวุธ. จักรเป็ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ได้มอบของที่ระลึกและกล่าวขอบคุณ อาจารย์ชาวต่างชาติที่มาช่วยสอนนักเรียนตลอดปีการศึกษา 2562