กิจกรรมส่งเสริมยอดนักอ่าน ประจำปีการศึกษา 2562
18 มีนาคม 2563

เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศราวุธ จักรเป็ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ได้มอบรางวัลยอดนักอ่านแก่นักเรียนในกิจกรรมส่งเสริมยอดนักอ่าน ประจำปีการศึกษา 2562 โดยนักเรียนที่ได้รับรางวัลยอดนักอ่านและ10อันดับหนังสือที่ยืมประจำเดือนพฤศจิกายน เดือนมกราคม และเดือนกุมภาพันธ์มากที่สุด