ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562 วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
29 มีนาคม 2563

โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  ประจำปีการศึกษา 2562

วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

1. เด็กชายณดล  อัศวรุ่งนิรันดร์         ยูนิทซี 1         รางวัลเหรียญทอง

2. เด็กชายพีรวิชญ์  เหล่าเราวิโรจน์    ยูนิทซี 2         รางวัลเหรียญทอง