ประกาศผลสอบ NT ป.3 ปีการศึกษา 2562
1 พฤษภาคม 2563

ผู้ปกครองสามารถเข้าสู่ระบบได้ที่  http://nt.obec.go.th/