โครงการทดสอบความรู้วิชาภาษาอังกฤษประจำปีการศึกษา 2563
4 กรกฎาคม 2563

ข่าวประชาสัมพันธ์ "โครงการทดสอบความรู้วิชาภาษาอังกฤษประจำปีการศึกษา 2563"

      โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ร่วมกับบริษัทเสริมปัญญา จัดโครงการทดสอบความรู้ประจำปีการศึกษา 2563 ในรายวิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 หรือยูนิท D - F โดยปีนี้จะเป็นการสอบออนไลน์ เพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงการเข้าร่วมกิจกรรมที่มีความเสี่ยงของ Covid-19 ค่าสมัครสอบออนไลน์เพียง 45 บาท (จากปกติ 170 บาท) ซึ่งนักเรียนสามารถสมัครได้ที่อาจารย์ประจำวิชาภาษาอังกฤษทุกท่าน ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 30 กรกฎาคม 2563

 

หมายเหตุ : หากสมัครหลังจากวันที่กำหนดไว้ นักเรียนจะต้องดำเนินการสมัครออนไลน์ด้วยตนเอง