กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ (ปีการศึกษา 2563)
15 สิงหาคม 2563

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ​

         วันอังคารที่ 11 สิงหาคม 2563 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ เพื่อถวายพระพรและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563 นำโดย รศ.ดร.สุมาลี ชัยเจริญ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ และรักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นตัวแทนคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ถวายพานพุ่มราชสักการะ พร้อมด้วย ผศ.ดร.ศราวุธ จักรเป็ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)คุณทวีวัฒน์ อนันต์รักษ์ ตัวแทนสมาคมศิษย์เก่าฯ ผศ.นพ.เสริมศักดิ์ สุมานนท์ คุณชุติมา อรรคธรรม ตัวแทนสมาคมผู้ปกครองและครูฯ ผู้บริหาร คณาจารย์ ตัวแทนผู้ปกครอง และนักเรียนยูนิทเอฟ 1 และ เอฟ 2 เป็นตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม ณ อาคารอเนกประสงค์ ทั้งนี้คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักเรียนยูนิท เอ – ยูนิทอี ทำกิจกรรมภายในยูนิท โดยมีการถ่ายทอดสดกิจกรรมจากเวทีผ่านระบบ ZOOM เพื่อให้ทุกคนได้ร่วมกิจกรรมถวายพระพรและสืบสานวัฒนธรรมอันดีงามของชาติไทย