ออมเพื่อแม่ ออมเป็นนิจ ชีวิตมั่นคง
15 สิงหาคม 2563

ออมเพื่อแม่ ออมเป็นนิจ ชีวิตมั่นคง​

       วันที่ 10 - 11 สิงหาคม 2563 นักเรียนและบุคลากรโรงเรียนสาธิตฯ ประถม ร่วมใจทำกิจกรรม “ออมเพื่อแม่” โดยฝากเงินกับโรงเรียนธนาคาร ซึ่งธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ได้สนับสนุนของรางวัลสำหรับนักออมรุ่นเยาว์ โรงเรียนขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีจาก ธ.ก.ส. ที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมดีๆของโรงเรียนเสมอมา และขอขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านที่ร่วมสร้างวินัยในการออมให้แก่นักเรียนตลอดมา