นักเรียนยูนิทเอและยูนิทเอฟรับวัคซีนเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรค
22 กันยายน 2563

“นักเรียนยูนิทเอและยูนิทเอฟรับวัคซีนเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรค”

  

วันศุกร์ที่ 18 กันยายน  2563  เวลา  13.00 น. – 15.30 น. หน่วยปฐมภูมิ 123 มข. โรงพยาบาลศรีนครินทร์  ให้บริการฉีดวัคซีนเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคตามเกณฑ์ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  (โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ)  ณ ห้องประกันคุณภาพ อาคารธุรการ  ทางโรงเรียนขอขอบคุณคณะทำงานจากหน่วยปฐมภูมิ 123 มหาวิทยาลัยขอนแก่น  มา ณ โอกาสนี้