กิจกรรม Career in the future for primary school
2 ตุลาคม 2563

กิจกรรม Career in the future for primary school

  

       โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) จัดกิจกรรม Career in the future for primary school วันศุกร์ที่ 11, 18 และ 25 กันยายน พ.ศ. 2563 เวลา 14:40 - 15:30 น. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) จัดกิจกรรม Career in the future for primary school ให้กับนักเรียนทุกระดับชั้น เพื่อให้นักเรียนเกิดความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานของแต่ละอาชีพ และตระหนักถึงความสำคัญของแต่ละอาชีพ โดยได้รับความอนุเคราะห์จากวิทยากรในแต่ละสายอาชีพ ดังนี้
     ✅ วันศุกร์ที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2563 (ยูนิทเอและบี)
         คุณวัชเรนทร์ และ คุณอรทัย แสงสุวรรณ "เจ้าของกิจการเค้กบ้านมอ และผู้ประกอบการ"
    ✅ วันศุกร์ที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2563 (ยูนิทซีและดี)
         1. คุณอรชุมา แก้วนวล จากบริษัทรับจัดงาน (Organizer) Idealynx Khon Kaen 
         2. ทันตแพทย์หญิงกัลยา ไกรโกศล ทันตแพทย์จากโรงพยาบาลขอนแก่นราม
    ✅ วันศุกร์ที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2563 (ยูนิทอีและเอฟ)
        1. พันตำรวจโทธนพันธุ์ จันทร์เทพ รอง ผกก. 3 บก.ตร.มหด.รอ. 904 
        2. พญ.ธมล  ลิ้มธนาคม ศัลยแพทย์ 
        3. คุณดวงจิตร ปริตตะอาชีวะ พยาบาลวิชาชีพที่ผันตัวเองมาเปิดกิจการศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ (Nursing Home)