การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับแนวปฏิบัติงานจราจรเบื้องต้น
9 ตุลาคม 2563

การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับแนวปฏิบัติงานจราจรเบื้องต้น

  

      วันพฤหัสบดีที่ 8 ตุลาคม 2563 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับแนวปฏิบัติงานจราจรเบื้องต้นให้นักเรียนจิตอาสาจราจรจำนวน 10 คน เวลา 15.30-16.30 น.  ณ ห้องประชุมประกันคุณภาพ ในการนี้โรงเรียนได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากสถานีตำรวจภูธรเมืองขอนแก่น คือ ร.ต.ท.ศิโรจน์  ศรีทายาง รอง สว.จร.สภ.เมืองขอนแก่น