มอบเสื้อแก่จิตอาสาจราจร
14 ตุลาคม 2563

มอบเสื้อแก่จิตอาสาจราจร

  

         วันที่ 14 ตุลาคม 2563 ผศ.นพ.เสริมศักดิ์ สุมานนท์ นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ศึกษาศาสตร์) เป็นประธานมอบเสื้อจราจรให้แก่นักเรียนจิตอาสาจราจร ประจำปีการศึกษา 2563 จำนวน 10 คน