กิจกรรมชื่นชมยินดีกับนักเรียนที่สร้างชื่อเสียง ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.2563
15 ตุลาคม 2563

ผศ.ดร.ศราวุธ จักรเป็ง รักษาการแทนรองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)
ร่วมชื่นชมยินดีกับนักเรียนที่สร้างชื่อเสียงให้แก่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)
หลังกิจกรรมเคารพธงชาติ เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 15 ตุลาคม 2563

โดยมีนักเรียนที่สร้างชื่อเสียงให้กับทางโรงเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ดังรายการต่อไปนี้

 

1. รางวัลเกียรติยศ รายการแข่งขันยิมนาสติกพื้นฐาน ครั้งที่ 8 ประจำปี 2563 จัดโดยสมาคมกีฬายิมนาสติก แห่งประเทศไทย

 

เด็กหญิงรภัสสรณ์  ชูปัญญาเลิศ
ได้รางวัลเหรียญชมเชย ยิมนาสติกศิลป์ท่ายืดหยุ่น และเหรียญชมเชย ยิมนาสติกลีลาพื้นฐาน

 


เด็กหญิงการัณยพัชร  คูสกุลชัยนันท์

ได้รางวัลเหรียญชมเชย ยิมนาสติกศิลป์พื้นฐาน และเหรียญชมเชย ยิมนาสติกลีลาพื้นฐาน

 


เด็กหญิงการัณยณัฐ  คูสกุลชัยนันท์
ได้รางวัลเหรียญชมเชย ยิมนาสติกศิลป์พื้นฐานประเภทยืดหยุ่น และเหรียญชมเชย ยิมนาสติกลีลาพื้นฐาน

 

2. รางวัลเกียรติยศ รายการแข่งขันคณิตศาสตร์และคณิตคิดเร็วชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2563
     จัดโดยสมาคมลูกคิดและคณิตศาสตร์นานาชาติ (ประเทศไทย)

 


เด็กชายปฤษฎี  ผิวทองดี 
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันคณิตศาสตร์ รุ่นอนุบาล2
และรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันคณิตคิดเร็วรุ่น 6 ปี

 

3. รางวัลเกียรติยศ รายการ TGA-Singha Junior Golf Ranking 2020-2021  จัดโดย โดย Thailand olf Association

 


เด็กชายสหบวร  พงษ์กังสนานันท์
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รุ่น F Boy​

 


เด็กชายธนกร  สินโพธิ์
รองชนะเลิศอันดับ 1 รายการ TGA - Singha Junior Golf Ranking 2020 - 2021

 

 


เด็กชายพูนศุภสิน  อินทรพาณิชย์
ชนะเลิศคลาส EB ช่วงอายุ8-9ปี ประเภทชาย ระดับภาคอีสาน
และรายการ TGA - Singha Junior Golf Ranking 2020 - 2021 สนามที่ 2 
ได้รางวัลชนะเลิศ คลาส EB ช่วงอายุ8 - 9ปี ประเภทชาย  ระดับภาคอีสาน

 


เด็กชายสุขบริบูรณ์   อินทรพาณิชย์
รองชนะเลิศอันดับ 3 คลาส DB ช่วงอายุ10 - 11ปี ประเภทชาย  ระดับภาคอีสาน 

และรายการ TGA - Singha Junior Golf Ranking 2020 - 2021 สนามที่ 2  
ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 คลาส DB ช่วงอายุ10 - 11ปี ประเภทชาย  ระดับภาคอีสาน

 


เด็กหญิงธวัลนรัตน์   พงษ์กังสนานันท์
ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 5 รุ่น D Girl​

 

4. รางวัลเกียรติยศ รายการการแข่งขัน TEDET รอบ All Thailand Evaluation test จัดโดย ศูนย์ระดับภาคว่าด้วยสะเต็มศึกษาขององค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ (seameo  stem-ed) ธนาคารออมสินและบริษัทเอดู พาร์ค จำกัด

 


เด็กหญิงพีรดา  ภัทรกิจกำจร
ได้รับเกียรติบัตรรางวัลชมเชย ระดับจังหวัด และเงินรางวัล

 


เด็กชายศุภกร  คำจันลา ได้รับเกียรติบัตรสอบผ่านเกณฑ์​

 


เด็กชายกันตพงศ์  พิมพ์วงศ์  ได้รับเกียรติบัตรสอบผ่านเกณฑ์​

 


เด็กชายบุริศร์  บุษดี  ได้รับเกียรติบัตรสอบผ่านเกณฑ์​

 


เด็กชายอัสรัน   พงศ์พิมล  ได้รับเกียรติบัตรสอบผ่านเกณฑ์​

 


เด็กชายณดล   อัศวรุ่งนิรันดร์  เกียรติบัตรรางวัลชมเชย ระดับจังหวัด  และเงินรางวัล​

 


เด็กชายพิสิษฐ์กรณ์   บุญเกษมสิน  
เกียรติบัตรรางวัลชมเชย ระดับจังหวัด  และเงินรางวัล

 


เด็กหญิงพีรญา   ภัทรกิจกำจร  ได้รับเกียรติบัตรสอบผ่านเกณฑ์​

 


เด็กหญิงณัฐกฤตา   อังคณาวรกุล  ได้รับเกียรติบัตรสอบผ่านเกณฑ์​

 


เด็กชายศิวัช  จารุรัชตพันธ์  ได้รับเกียรติบัตรสอบผ่านเกณฑ์​

 

5. รางวัลเกียรติยศ รายการเทนนิสเยาวชน พีทีทีจูเนียร์แชมเปียนชิพส์  ภาคอีสาน จัดโดย Ptt Group

 


เด็กหญิงณัฐปภัสร   สกุลอิสริยาภรณ์ 
ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทหญิงเดี่ยว อายุไม่เกิน 12 ปี

 


เด็กชายศิวัชณัฐ แสงสุวรรณ
ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทชายเดี่ยว อายุไม่เกิน 12 ปี​

 

6. รายการการประกวดบรรเลงดนตรีไทย  ศรทอง (ศร ศิลปบรรเลง) รอบชิงชนะเลิศ 

 


เด็กชายอารยะ จักรเป็ง  ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมแข่งขัน

 


เด็กชายภูวเดช ปริตตะอาชีวะ 
 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมแข่งขัน

 


เด็กหญิงปะณยา มาโนฮาราน สืบสีสุข  ได้รับรางวัลเข็มฝีมือศรทอง อันดับที่ 2​
และการประดวกดนตรีไทยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 11  ได้รับรางวัลชมเชย

 


เด็กหญิงอมลรดา  ศรีนิล  
ได้รับรางวัลเข็มฝีมือศรทอง อันดับที่ 4

 

7. รายการการประกวดดนตรีไทย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชิงถ้วยพระราชทาน พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาธินัดดามาตุ

 


เด็กหญิงอินทุพิมพ์  สมอุ่มจารย์  
ได้รับรางวัลชนะเลิศขลุ่ยเพียงออ ระดับประถมศึกษา

 

8.รายการการประดวกดนตรีไทยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ครั้งที่ 11

 


เด็กหญิงปณดา  ศิริรัตนปัญญากร  ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมแข่งขัน​

 


เด็กหญิงวิชญารัตน์  อารยะสัจพงษ์
  ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมแข่งขัน​

 


เด็กหญิงอนัญญา  จิโนทา  ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมแข่งขัน​

 


เด็กหญิงการัณยณัฐ  คูสกุลชัยนันท์  ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมแข่งขัน​

 


เด็กหญิงณภัทร   สมดีวีรเดช
  ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมแข่งขัน​

 


เด็กหญิงสิรินดา  คำตานิตย์  ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมแข่งขัน​

 


เด็กหญิงฟ้านำพร   รุขพันธ์เมธี  ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมแข่งขัน​

 


เด็กหญิงเมขล์   สิทธิสมวงศ์  ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมแข่งขัน​

 


เด็กหญิงครองชวัญ สมดีวีรเดช  ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมแข่งขัน​

 


เด็กหญิงจณิสตา  ตระกูลสันติรัตน์  ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมแข่งขัน​

 


เด็กหญิงธนภร ทิพวัลย์  ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมแข่งขัน​

 

ทางโรงเรียนขอแสดงความชื่นชมยินดีกับนักเรียนที่สร้างชื่อเสียงให้แก่โรงเรียน