กิจกรรมการประชุมผู้ปกครองนักเรียนยูนิทเอ และนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563
25 ตุลาคม 2563

กิจกรรมการประชุมผู้ปกครองนักเรียนยูนิทเอ  และนักเรียนใหม่  ประจำปีการศึกษา 2563

  

       เมื่อวันพุธที่ 21 ตุลาคม 2563  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น  ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ได้จัดกิจกรรมการประชุมผู้ปกครองนักเรียนยูนิทเอ  และนักเรียนใหม่  ประจำปีการศึกษา 2563 ณ โรงอาหาร  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น  ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)  เวลา 15.30 – 18.00  น. เพื่อทบทวนและทำความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ ข้อปฏิบัติ ของโรงเรียน  การวัดและประเมินผลในรายวิชาต่างๆ  การเตรียมตัวเพื่อเข้าร่วมทดสอบระดับชาติ  กิจกรรมต่างๆ เกี่ยวกับวิชาการ   นอกจากนี้ยังได้เข้าเยี่ยมชมยูนิท  ร่วมซักถามข้อสงสัยกับอาจารย์ประจำยูนิท   ซึ่งได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองนักเรียนยูนิทเอ และนักเรียนใหม่  ที่เข้าร่วมกิจกรรมการประชุมอย่างพร้อมเพรียง