นักศึกษาชาวอินโดนีเซียจัดกิจกรรมแสดงหุ่นเชิด
25 ตุลาคม 2563

นักศึกษาชาวอินโดนีเซียจัดกิจกรรมแสดงหุ่นเชิด

  

    นักศึกษาชาวอินโดนีเซียจัดกิจกรรมแสดงหุ่นเชิดให้นักเรียนยูนิท B1   
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น  ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)

        เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม 2563  Miss NOER RISKY RAMADHAM นักศึกษาปริญญาโท สัญชาติอินโดนีเซีย  สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ได้เข้ามาจัดกิจกรรมสอดแทรกการสอนคุณธรรมผ่านการแสดงหุ่นเชิดเป็นภาษาอังกฤษ   โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบอกเล่าประวัติศาสตร์และความเป็นมาของประเทศอินโดนีเซีย   นอกจากนี้ยังได้พัฒนาทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนยูนิท B1 ซึ่งนักเรียนได้มีโอกาสได้ฝึกพูดสั้นๆเป็นตัวละครต่างๆหลังจากจบการรับชม