พิธีมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาในโครงการการศึกษาเพื่อการต้านภัยยาเสพติด (D.A.R.E.)
3 พฤศจิกายน 2563

พิธีมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาในโครงการการศึกษาเพื่อการต้านภัยยาเสพติด (D.A.R.E.)

  

          โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ร่วมกับกองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค 4 และสถานีตำรวจภูธรเมืองขอนแก่น โดยมี ร.ต.ต. สถิตย์ จันทร์เทพ และ ร.ต.อ. สุภาพรรณ ลำเหลือ เป็นผู้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E. ประเทศไทย) ให้กับนักเรียนยูนิท E จำนวน 139 คน เป็นเวลา 13 คาบ ซึ่งมีจุดประสงค์เพื่อให้นักเรียนสามารถใช้ชีวิตได้โดยไม่ข้องเกี่ยวกับยาเสพติด ได้มีภูมิป้องกันตนเอง ได้รู้จักการปฏิเสธรวมไปถึงการหลีกเลี่ยงจากภัยของยาเสพติด