ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ ในการประกวดบรรเลงดนตรีไทย ศรทอง (ศร ศิลปบรรเลง) ครั้งที่ 4
6 ธันวาคม 2563

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ศึกษาศาสตร์) ที่สามารถผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ ในการประกวดบรรเลงดนตรีไทย ศรทอง (ศร ศิลปบรรเลง) ครั้งที่ 4

  

นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ศึกษาศาสตร์) เข้ารอบชิงชนะเลิศ 4 คน ดังนี้

 

1. เด็กชายอารยะ จักรเป็ง เครื่องมือขลุ่ยเพียงออ
คลิกรับชมผลงาน ► https://youtu.be/sAkrQ79_Ojk

 

2. เด็กชายภูวเดช ปริตตะอาชีวะ เครื่องมือขลุ่ยเพียงออ

คลิกรับชมผลงาน ► https://youtu.be/Xej6JtDd-9E 

 

3. เด็กหญิงปัณฑารีย์ คันทะสิทธิ์ เครื่องมือจะเข้

คลิกรับชมผลงาน ► https://youtu.be/D1twufkaaU4

 

4. เด็กหญิงประณยา มาโนฮาราน สืบสีสุข เครื่องมือจะเข้

คลิกรับชมผลงาน ► https://youtu.be/KLTo2xnv-k0