กิจกรรมชื่นชมยินดีกับนักเรียนที่สร้างชื่อเสียง ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2563
22 ธันวาคม 2563

ผศ.ดร.ศราวุธ จักรเป็ง รักษาการแทนรองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)
ร่วมชื่นชมยินดีกับนักเรียนที่สร้างชื่อเสียงให้แก่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)
หลังกิจกรรมเคารพธงชาติ เมื่อวันอังคาร ที่ 22 ธันวาคม 2563

โดยมีนักเรียนที่สร้างชื่อเสียงให้กับทางโรงเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ดังรายการต่อไปนี้

1. รางวัลเกียรติยศ รายการคณิตศาสตร์ชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่19 (SenseMath) จัดโดย SenseMath (เซ็นส์แมธ)


เด็กชายปฤษฎี ผิวทองดี  
1. รางวัลชนะเลิศอันดับ 3 การแข่งขันแก้โจทย์คณิตศาสตร์ ระดับ ป.1
2. รางวัล Blue Prize การแข่งขันคณิตคิดเร็ว รุ่นไม่เกิน 8 ปี

 


เด็กชายกันตพงศ์  พิมพ์วงศ์
1. เกียรติบัตรและเหรียญรางวัลเซ็นส์แมธอัจฉริยะ
2. เหรียญรางวัล Blue Prize จินตคณิต รุ่นอายุ 8-9 ปี
3. เหรียญรางวัล Star Prize โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ ระดับชัน ป.3

 

2. รางวัลเกียรติยศ รายการ To be number one teen dancercise Thailand Chamionship 2021 ชิงชนะเลิศระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดโดย กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข


เด็กหญิงชโลธร  แสนประสิทธิ์
รางวัลชนะเลิศ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รุ่น Junior
และเป็นตัวแทนไปแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ ในเดือนมกราคม 2564

 


เด็กหญิงณทณิชา  ใหญ่สง่า

รางวัลชนะเลิศ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รุ่น Junior 
และเป็นตัวแทนไปแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ ในเดือนมกราคม 2564

 


เด็กหญิงรภัสสรณ์  ชูปัญญาเลิศ
รางวัลชนะเลิศ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รุ่น Junior 
และเป็นตัวแทนไปแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ ในเดือนมกราคม 2564

 


เด็กหญิงณัฎฐานันท์  จันทร์เลิศฤทธิ์

รางวัลชนะเลิศ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รุ่น Junior 
เป็นตัวแทนไปแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ ในเดือนมกราคม 2564
และรายการแข่งขัน ออมสินยิมนาสติกศิลป์ ยิมนาสติก แอโรบิกและยิมนาสติกลีลา  
ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
โดยสมาคมยิมนาสติกแห่งประเทศไทย ได้รางวัลเหรียญเงิน ยิมนาสติกแดนซ์ประเภททีม รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี

 


เด็กหญิงนัทธมน  ธนณัฐพนธ์
รางวัลชนะเลิศ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รุ่น Junior 
และเป็นตัวแทนไปแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ ในเดือนมกราคม 2564

 

3. รางวัลเกียรติยศ รายการ PTT Thailand Swimming Championship 2020 ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ภาค3 (ภาคอีสาน) จัดโดย Swim Meets Thailand


เด็กหญิงวันทิตา   ผดุงศิริกุล
1. เหรียญเงิน ท่ากบ 50 เมตร
2. เหรียญทองแดง ท่าฟรีสไตล์ 50 เมตตร

 

4. รางวัลเกียรติยศ รายการ Hong Kong International Mathematical Olympaid Final 2020 จัดโดย Olypaid Champion Education Centerเด็กชายนัธทวัฒน์  บูรณไมตรี
รายการที่ 1 Hong Kong International Mathematical Olympaid Final 2020 ได้รับรางวัล เหรียญทอง
รายการที่ 2 Hong Kong InternationalMathematical Olympaid Heat 2020 โดย Olypaid Champion Education Center
ได้รับรางวัล เหรียญทองแดง และรายการที่ 3 Thailand Mathematics Contest 8th โดย IMC Union ได้รับรางวัล เหรียญเงิน

 


เด็กชายพัทธนันท์   ชินอาจ

รายการ Hong Kong International Mathematical Olympaid Final 2020 ได้รับรางวัล เหรียญทองแดง 

 


เด็กชายพีรวิชญ์   เหล่าเราวิโรจน์
รายการที่ 1 Hong Kong International Mathematical Olympaid Final 2020 ได้รับรางวัล เหรียญเงิน
รายการที่ 2 เข้าร่วมแข่งขัน Hong Kong InternationalMathematical Olympaid Heat 2020 โดย Olypaid Champion Education Center  
และรายการที่ 3 เข้าร่วมแข่งขัน Thailand Mathematics Contest 8th โดย IMC Union

 

5. รางวัลเกียรติยศ รายการทดสอบความรู้ Online วิชาภาษาอังกฤษ จัดโดย บริษัทเสริมปัญญา จำกัด


เด็กหญิงสาริศา  พัฒนไพโรจน์
รางวัลอันดับที่ 7 ระดับชั้นป.4​

 


เด็กชายอาชาไนย  บุตรอุดม
รางวัลอันดับที่ 1-10 ระดับชั้นป.6​

 

6. รายการ Gymnastika by PP Club ครั้งที่ 3 จัดโดย  Gymnastika by PP Clib ณ ชุมชนข้าราชการ กรมการสื่อสารทหาร ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร


เด็กหญิงการัณยณัฐ  คูสกุลชัยนันท์
1. เหรียญเงิน แข่งขันอุปกรณ์ Hoop Level2 Open
2. เหรียญทองแดง แข่งขันทักษะร่างกาย Level2 Open
3. เหรียญทองแดง แข่งขัน Freehand Level 3

 


เด็กหญิงการัณยพัชร  คูสกุลชัยนันท์
1.เหรียญทองแดง แข่งขันอุปกรณ์ Hoop Level 2 Open
2.เหรียญทองแดง แข่งขันทักษะร่างกาย Level 2 Open
3.เหรียญชมเชย แข่งขัน Freehand Level 3​

 

7. รายการการแข่งขันออมสินยิมนาสติกศิลป์ ยิมนาสติกแอโรบิก และยิมนาสนิกลีลา ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่40 จัดโดยสมาคมกีฬายิมนาสติกแห่งประเทศไทย


เด็กหญิงจารุภิชญา  บุตรพิเศษ
ได้รับรางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันยิมนาสติกแดนซ์ รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี
รายการเพิ่มเติม รายการ Gymnastika by PP Club ครั้งที่ 3 โดย  Gymnastika by PP Club
ได้รับรางวัล1) เหรียญเงิน ประเภท Free Hand  2) เหรียญทองแดง ประเภทอุปกรณ์ห่วง Level 2  3) เหรียญทอง ประเภททักษะร่างกาย Level 2 และรายการการแข่งขันคณิตศาสตร์และคณิตคิดเร็วนานาชาติ ชิงถ้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2563 
 โดยสมาคมลูกคิดและคณิตศาสตร์ ประเทศไทย รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 คณิตศาสตร์ระดับอนุบาล
และรองชนะเลิศอันดับ 2 คณิตคิดเร็ว ระดับอนุบาล 2

 


เด็กหญิงไออุ่น  คุณรักษา
รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ประเภทยิมนาสติกแดนซ์ รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี​

 

8. รางวัลเกียรติยศรายการการแข่งขันออมสินยิมนาสติกศิลป์ ยิมนาสติกแอโรบิก และยิมนาสนิกลีลา ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 40 จัดโดยสมาคมกีฬายิมนาสติกแห่งประเทศไทย


เด็กหญิงบวรลักษณ์   สงกลาง
ได้รับรางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันยิมนาสติกแดนซ์ รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี และรายการเพิมเติม รายการ Gymnastika by PP Club ครั้งที่ 3
โดย Gymnastika by PP Club ได้รับรางวัล  1) เหรียญทอง ยิมนาสติกทักษะคฑา รุ่นอายุ 9-10ปี  2) เหรียญทองแดง ยิมนาสติกลีลาทักษะร่างกาย รุ่นอายุ9-10ปี  3) เหรียญทองแดง ยิมนาสติกลีลาฟรีแฮนด์ รุ่นอายุ9-10ปี

 

ทางโรงเรียนขอแสดงความชื่นชมยินดีกับนักเรียนที่สร้างชื่อเสียงให้แก่โรงเรียน