ขอความร่วมมือบุคลากร ผู้ปกครอง และนักเรียนรายงานตัว (กรณีที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุด)
3 มกราคม 2564

ขอความร่วมมือบุคลากร ผู้ปกครอง และนักเรียนรายงานตัว (กรณีที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุด)

เรียน บุคลากรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ทุกท่าน

  

เรียน ผู้ปกครองและนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ทุกท่าน