ข่าวประชาสัมพันธ์ หน่วยบริการปฐมภูมิ 123 มข. โรงพยาบาลศรีนครินทร์
7 มกราคม 2564

ข่าวประชาสัมพันธ์ หน่วยบริการปฐมภูมิ 123 มข.  โรงพยาบาลศรีนครินทร์

หน่วยบริการปฐมภูมิ 123 มข. โรงพยาบาลศรีนครินทร์ ได้จัดทำ QR code สำหรับบุคลากร มข. นักเรียน และนักศึกษาที่ได้ไปในพื้นที่ที่มีผู้ป่วย covid 19 เดินทางไปหรือผู้ที่เข้าไปในพื้นที่นั้นๆโดยไม่ได้สแกนไทยชนะ จึงได้จัดทำ QR code เพื่อให้เข้าไปกรอกข้อมูล เมื่อทีมสอบสวนโรคได้อ่านประวัติแล้วหากผู้ให้ข้อมูลจัดอยู่ในกลุ่มที่มีความเสี่ยงทีมหน่วยปฐมภูมิจะติดต่อกลับมายังผู้ให้ข้อมูลค่ะ