โรงเรียนสาธิตฯ รับมอบแอลกอฮอล์ 99% จำนวน 50 ลิตร
12 มกราคม 2564

โรงเรียนสาธิตฯ รับมอบแอลกอฮอล์ 99% จำนวน 50 ลิตร 

วันอังคารที่ 12 มกราคม 2564 นายปริทัศน์ อินทรพาณิชย์ และนายแพทย์อาทิตย์ สืบพานิช ศิษย์เก่ารุ่นที่ 15 พร้อมด้วยคุณธิติพร เกียรติกังวาน และคุณเกศรา ชุณหปัญญาเวช ผู้ปกครองนักเรียนยูนิทซีและยูนิทอี ได้มอบแอลกอฮอล์ 99% จำนวน 50 ลิตร ให้แก่โรงเรียนค่ะ