มอบพัดลมให้โรงเรียนเพื่อใช้ประโยชน์ในกิจกรรมของโรงเรียน
22 มกราคม 2564

มอบพัดลมให้โรงเรียนเพื่อใช้ประโยชน์ในกิจกรรมของโรงเรียน

  

เมื่อวันพุธที่ 20 มกราคม 2564 ที่ผ่านมา ผู้ปกครองของเด็กชายสุปรีชา  วงศ์สุริยา ยูนิท D1 กลุ่ม 2 ได้มอบพัดลมให้โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) เพื่อใช้ประโยชน์ในกิจกรรมของโรงเรียน