กรอกข้อมูลทะเบียนนักเรียน 2564
3 กุมภาพันธ์ 2564

กรอกข้อมูลทะเบียนนักเรียน 2564

  

► ข้อแนะนำในการกรอกข้อมูล

1. ทำการเข้าสู่ระบบโดยการกรอก รหัสนักเรียน เลขประจำตัวประชาชน ของนักเรียน

คลิกที่นี่ 

2. กดปุ่มแก้ไขข้อมูล แล้วกรอกข้อมูลนักเรียนให้ครบทุกหัวข้อ 

3.แนบรูปภาพบิดา มารดา และผู้ปกครอง 

4.กดปุ่มบันทึกข้อมูล

หากพบปัญหาหรือมีข้อสงสัยติดต่อที่ satitedkku@gmail.com