สาธิต มข. คว้า "รางวัลชนะเลิศ การประกวดโรงเรียนธนาคาร" ประจำเดือน ธันวาคม 2563
14 กุมภาพันธ์ 2564

สาธิต มข. คว้า "รางวัลชนะเลิศ การประกวดโรงเรียนธนาคาร"  ประจำเดือน ธันวาคม 2563

  

ขอแสดงความยินดีกับทีม Satit KKU Smart A-School (Ep.1)
ตัวแทนจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)
ที่สามารถคว้า "รางวัลชนะเลิศการประกวดโรงเรียนธนาคาร"  ประจำเดือน ธันวาคม 2563
นำเสนอโครงการ Trash to Cash เปลี่ยนขยะให้เป็นเงิน ซึ่งเป็นโครงการรักษ์โลก ลดพลาสติก และยังเปลี่ยนขยะเป็นเงิน นำรายได้มาออม และยังได้ช่วยเหลือพื้นที่สีเขียวในชุนชนอีกด้วย ถือว่าเป็นโครงการตัวอย่างที่ดีอีกหนึ่งโครงการ

 

ผลงานทีม Satit KKU Smart A-School (Ep.1)