โรงเรียนธนาคารมอบรางวัลและทุนการศึกษาแก่นักเรียน
12 มีนาคม 2564

โรงเรียนธนาคารมอบรางวัลและทุนการศึกษาแก่นักเรียน

  

ในวันพฤหัสบดีที่ 11 มีนาคม 2564 โรงเรียนธนาคารสาธิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดกิจกรรมมอบรางวัลและทุนการศึกษา โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ศราวุธ จักรเป็ง ท่านรองผู้อำนวยการโรงเรียนในการมอบรางวัลและทุนการศึกษา ดังนี้ 
- มอบรางวัลยูนิทนักออมให้แก่ยูนิทที่ฝากเงินร้อยละ 80 จากยอดสมาชิกทั้งหมด โดยได้รับรางวัลสูงสุดยูนิทละ 800 บาท
- มอบเกียรติบัตรนักออมรุ่นเยาว์ภาคปลายสำหรับนักเรียนที่ฝากเงินทุกครั้งในภาคเรียนที่ 2
- มอบเกียรติบัตรนักออมรุ่นเยาว์ยอดเยี่ยมแก่นักเรียนที่ฝากเงินทุกครั้งทั้งภาคต้นและภาคปลาย
- จับสลากมอบทุนการศึกษา ทุนละ 500 บาท จำนวน 30 ทุน