ต้อนรับคณะดูงานคณาจารย์จากโรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่
22 มีนาคม 2564

ต้อนรับคณะดูงานคณาจารย์จากโรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 

  

วันอังคารที่ 16 มีนาคม 2564 เวลา 13.00 น.-15.00 น. คณาจารย์จากโรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ จังหวัดชัยภูมิ เข้าศึกษาดูงานการบริหารจัดการและหลักสูตรห้องเรียนพิเศษจำนวน 8 คน