เจ้าหน้าที่เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดระบบนิเวศเพื่อการเรียนรู้
26 มีนาคม 2564

เจ้าหน้าที่เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ  เรื่อง การจัดระบบนิเวศเพื่อการเรียนรู้

  

วันที่ 26 มีนาคม 2564 เจ้าหน้าที่เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ  เรื่อง การจัดระบบนิเวศเพื่อการเรียนรู้  โดยมี ผศ.ดร.ศราวุธ จักรเป็ง รองผู้อำนวยการเป็นประธานกล่าวเปิด ในกิจกรรมครั้งนี้ เจ้าหน้าที่จำนวน 23 คน ได้รับความรู้เกี่ยวกับการตัดแต่งกิ่งต้นไม้ การดูแลสุขภาพต้นไม้ และการศัลยกรรมต้นไม้จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญคือ นายสุธรรม วงษ์จันทร์ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูเวียง และผู้ช่วยวิทยากรคือ นายสุนทร พรมตู้